Projekt 7 Gonet Bis Sp. z O.O. S. K. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej